Training: voor het bijleren van vaardigheden

Je hebt een groep medewerkers bij wie de gespreksvaardigheden verbeterd moeten worden. Of misschien hebben ze baat bij het aanleren van nieuwe gesprekstechnieken. Een team binnen je organisatie heeft vaak misverstanden of zelfs conflicten doordat de communicatievaardigheden onvoldoende zijn. Of jouw medewerkers krijgen steeds meer te maken met aggressieve klanten, en willen graag leren hoe zij met agressie om kunnen gaan.

Het zijn zomaar wat situaties waar een training een goede oplossing is. In een veilige situatie nieuwe theorie aangeboden krijgen, en daar vooral heel veel mee oefenen.

Wil je nu al weten wat mijn aanbod aan trainingen is? Klik dan hier.
Wil je eerst nog meer over mijn aanpak weten? Lees dan rustig verder.

Mijn aanpak

Trainingen kunnen op verschillende manieren vormgegeven worden. Afhankelijk van de vraag, de situatie en de wens van de opdrachtgever. De training wordt dan ook altijd in samenspraak ontworpen. Ik geloof namelijk niet in ‘one size fits all’. Tijdens de training is flexibiliteit en aansluiting het belangrijkste. Het doel is immers dat iedere deelnemer vooruitgang boekt. En daarbij past variëren op het programma, als dit nodig blijkt. Met een brede basis van theorieën en methodieken, ruim 10 jaar trainingservaring en 15 jaar ervaring in improvisatietheater, is dit een van de dingen waarin ik mij onderscheid.

In mijn trainingen maak ik graag gebruik van trainingsacteurs, om de vaardigheden zo realistisch mogelijk te oefenen. Hiervoor heb ik een netwerk van trainingsacteurs van wie ik weet dat zij zeer goed een situatie kunnen creëren waarin deelnemers kunnen leren.

Mijn aanbod

De trainingen die ik verzorg hebben als rode draad 'communicatie en interactie'. Waarbij communicatie zich richt op de vaardigheden van de persoon, en interactie zich richt op wat er tussen twee of meer personen gebeurt. Hieronder vind je een overzicht van trainingen die ik eerder heb gegeven. Heb je een andere vraag? Neem dan contact met mij op. Ik denk graag met je mee.

Voorbeelden van eerder gegeven trainingen