Veranderingstrajecten: voor duurzame verandering

Stilstand is achteruitgang. Ook voor organisaties geldt dat zij zo nu en dan moeten veranderen om mee te blijven doen. Verandering van missie en visie, een nieuwe manier van werken, verandering van de organisatie van het werk. Het zijn voorbeelden van veranderingen die een bedrijf helpen vooruit te blijven komen.

In een veranderingstraject kan naar veel factoren worden gekeken, maar uiteindelijk zijn de mensen die het uit moeten voeren de meest bepalende factor voor succes. Zij moeten het niet alleen dragen, maar zijn ook een enorme bron van kennis, ervaringen en best practices. Daarom is het van belang om alle betrokken partijen mee te nemen in het proces.

Later beschrijf ik de vier fasen die ik doorloop in een veranderingsproces. Voor aanvang van een veranderingstraject bespreken we samen wat de wat de reden en het doel van de verandering zijn. We bepalen wat hierbij de best passende aanpak is. Van tevoren wordt een plan gemaakt en gedurende het traject vindt er regelmatig terugkoppeling en afstemming plaats. Naast een volledig veranderingstraject kan ook afgesproken worden om een deel van het traject op te pakken, of het traject in samenwerking met andere partijen uit te voeren. Hiervoor beschik ik over een uitgebreid netwerk van professionals.

Verandering is maatwerk. Ik denk graag met je mee.

Lees hieronder over mijn aanpak in veranderingstrajecten.
Of klik hier om vrijblijvend contact met mij op te nemen en te kijken wat ik voor jouw organisatie kan betekenen.

De fasen van verandering

In een veranderingstraject volg ik bijna altijd de vier fasen van Appreciative Inquiry. Deze fasen vormen een generatief proces. Dat betekent dat er voortgebouwd wordt op wat er al is.  De eerste stap is dan ook het in kaart brengen van wat er is en was. Wanneer besloten is dat het anders moet, wordt te vaak begonnen met veranderen. Er wordt vooral gefocust op de ideale situatie en te gehaast geprobeerd om daar te komen. Een goede verandering begint echter met kijken wat er is en wat behouden kan worden.

Wanneer alles in kaart is gebracht, verplaatst de focus naar de gewenste situatie. Met alle betrokkenen wordt de gewenste situatie vorm gegeven. Dit wordt richtinggevend voor de rest van het veranderingstraject. Het vormgeven kan volledig vrij zijn, waarbij elke uitkomst een optie is. De verandering kan ook binnen gegeven kaders plaatsvinden. 

Om de verandering daadwerkelijk door te kunnen voeren, wordt vervolgens het veranderingstraject ontworpen. Een roadmap die van de huidige situatie naar de gewenste situatie leidt. Eventuele problemen worden hier ook in kaart gebracht, en er wordt bepaald hoe daar mee omgegaan zal worden. 

Een belangrijkste laatste stap is het verankeren van de verandering. Om te voorkomen dat de verandering strandt, is het belangrijk om in deze eindfase aandacht te besteden aan de zogenaamde transfer. Hoe kan het plan omgezet worden in concrete acties? En hoe zorgen we ervoor dat de verandering echt doorgevoerd wordt? Niets is immers frustrerender dan weer een verandering, die weer niet is gelukt.