Teamcoaching: voor teams die aandacht verdienen

Een goed team vormen is complex. Van de leden van een team vraagt het zowel het goed uitvoeren van hun rollen en taken, als het zorgen voor een goede samenwerking. Soms doen teams dit uit zichzelf goed. Soms lukt dit met een beetje sturing. Maar wanneer het niet lukt om een team goed te laten functioneren, kan dit voor veel problemen zorgen. Binnen een team kunnen spanningen en conflicten ontstaan. Bij leden van het team kan dit leiden tot stress of zelfs ziekte. En ook de resultaten van een niet goed functionerend team zijn veel minder dan van een team dat goed functioneert. 

Met teamcoaching worden deze problemen stap voor stap aangepakt. Naar aanleiding van de problemen en de fase waarin een team zit, worden de interventies ontwikkeld en ingezet. Dit kan zich richten op de praktische kaders zoals taken, rollen en afspraken. Of juist op het systeem, met onderwerpen als dynamiek, communicatie en impliciete rolverdeling

Mijn aanpak

In dit proces heb ik neutrale positie en kanaliseer ik het gesprek. Hierdoor kan een team gecontroleerd en in een veilige situatie het proces van groepsontwikkeling doorlopen. Binnen teamcoaching heb ik een oplossingsgerichte aanpak. Dit betekent dat de focus vooral ligt op waar het team naar toe moet. De focus op wat er allemaal mis is gegaan, is er alleen wanneer dit een belemmering vormt voor de vooruitgang. Een groot voordeel van deze oplossingsgerichte aanpak is dat op korte termijn al succes zichtbaar is.

Mijn interventies binnen teamcoaching zijn vooral gebaseerd op sociaal- en organisatiepsychologische theorieën, systeemtheorie en sociaal constructionisme